Invitasjon til webinar

Webinar 12. mai klokka 14:00- 15:30: 

«Avfallsforebygging» er et reelt alternativ

Prinsippene for presis og effektiv avfallsforebygging har igjen blitt testet. Denne gangen i prosjektet «Heiergården Terrasse» på Rakkestad. 

Onsdag 12. mai klokka 14:00  samler vi de tre sentrale aktørene NTI, Askim & Mysen Rør og Pipelife, for å høre hvilke erfaringer de så langt har høstet.

Vi publiser godkjente opptak fra våre webinarer og tar diskusjoner og kompetansepåfyll  videre i våre interne Teams-grupper. 

Oppfølging av dette webinaret skjer i Teams-gruppe #3 «Industrialisering og avfallsforebygging» Denne gruppen har et samarbeid med initiativet «Avfallsfrie byggeplasser» som ledes av John R. Moen i BA-Digital.

Du finner mer informasjon for å melde deg inn i BIM Verdi her

Digital Arena på Bygg Reis Deg ’21:

– BIM Verdi er en sentral brikke

Dette sier Gunnar Nybø i Bygg Reis Deg som har inngått avtale med BIM Verdi og Bård Krogshus om å være rådgiver for Digital Arena ’21.  

– Et sentralt element blir denne gangen presentasjon, videreutvikling av BIM Verdis TemaGrupper og den viktige, kollektive innsatsen som over tid er lagt ned i disse. For å få maksimalt ut av dette ønsker Kroghus at deltagerne og partnerene i BIM Verdi legger sine hoder i bløt og kommer med forslag og innspill til use-cases for å vise praktisk - og faktisk - digitalisering. 

Hall A blir stedet for læring, samspill og inspirasjon 20.-23. oktober. Se mer på byggreisdeg.no 

– Vi vil fortsette å dyrke det praktisk, matnyttige. Først og fremst gjennom seminarer og prosjektbriefinger, men vi vil forsterke innslaget av målrettet kompetanseformidling, faktiske erfaringer og innsikt i prosjekter på nyvinningen «Digital Arena.» Vi bygger nå opp en usecase-bibliotek hvor de 10 beste usecasene får 2 x 25 min hver på scenen. Den første delen fokueserer på hva og hvorfor - men nyteverdi og effekt for brukerne. Den siste økten er vider hvordan dette er løst. Vi inviterer til registrering av usecase her før 20. mai - og ser frem til produktivt samspill med alle gode krefter, avslutter Krogshus. 

Les hele saken her

BIM Verdi - alle kan bli med!

BIM Verdi er et åpent nettverk for alle aktører i byggenæringen som vil digitalisere sine prosesser.

Gjennom pilotprosjekter og støttetjenester er det vårt mål å skape varige verdier gjennom avgrensede, praktiske og banebrytende digitale løsninger basert på åpne standarder.

Nettverket egner seg spesielt godt for deg som vil delta i praktisk, målrettet og verdiskapende digitalisering. Våre deltakere og partnere er primært krevende kunder og innovative leverandører i den norske byggenæringen, som har det til felles at de tror på å seier gjennom åpenhet, samarbeid og deling av erfaring.

Du melder deg inn her

 

Du mottar denne eposten fordi du er deltager eller partner i vårt nettverk, eller fordi du tidligere har meldt din interesse for våre kurs, nettverksmøtereller webinarer. Dersom dette mot formodning ikke stemmer, kan du melde deg av her. Du kan lese vår personvernerklæring her.
BIM Verdi
Stensbergsgate 27
0170 Oslo
post@bimverdi.no   959 64 122
Meld deg av e-postlisten | Endre dine opplysninger